Skip to content

Enw lwyfan Gareth Bonello, cyfansoddwr ac offerynnydd o Gaerdydd yw The Gentle Good. Mae Gareth wedi ei ddylanwadu yn gryf gan gerddoriaeth a thraddodiadau werin Cymru yn ogystal â dylanwadau o bedwar ban byd. Mae’r holl lot yn dod at ei gilydd i greu cerddoriaeth werin hudol a modern yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Yn adnabyddus am ei allu ar y gitâr acwstig a’i llais ganu tyner, mae Gareth fedru swyno cynulleidfa fel cerddor unigol, er bod y band byw yn aml yn ehangu i gynnwys amryw o gerddorion hyd at fand llawn a phedwarawd llinynnol. Mae Gareth wedi cydweithio gyda’r cyfansoddwr Seb Goldfinch a’r pedwarawd llinynnol y Mavron Quartet ar bob un o’i albymau hyd yn hyn, ac mae trefniannau rhagorol Seb wedi dod yn elfen nodweddiadol o recordiau The Gentle Good.

Mae The Gentle Good wedi rhyddhau sawl albwm megis ‘Tethered for the Storm’ ac ‘Y Bardd Anfarwol’, sydd wedi derbyn canmoliaeth gan adolygwyr a ffans cerddoriaeth gyfoes. Cafodd y ddau albwm yna eu henwebu ar gyfer y Gwobr Gerddoriaeth Gymreig yn 2011 ac 2014. Ysgrifennwyd ‘Y Bardd Anfarwol’ yn ystod cyfnod preswyl gyda’r Chengdu Associated Theatre of Performing Arts yn Ne Tsieina yn 2011. Mae’n adrodd hanes y bardd enwog Li Bai, ac yn 2014 cipiodd y record gwobr Albwm Cymraeg y Flwyddyn yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Yr albwm hwn hefyd oedd yr ysbrydoliaeth tu ôl i ddrama Wyn Mason ‘Rhith Gan’, a enillodd y fedal ddrama yn 2015 a chafodd ei lwyfannu gan Theatr Genedlaethol yn Eisteddfod Genedlaethol 2016.

Mae’r albwm newydd ‘Ruins/Adfeilion’ yn archwilio themâu hunaniaeth a chyfiawnder cymdeithasol ar ddechrau’r 21ain Ganrif. Cafodd yr albwm ei recordio yn byw yn bennaf dros gyfnod o 5 diwrnod gyda’r cynhyrchydd Llion Robertson. Mae’r record yn cynnwys cyfraniadau gan Callum Duggan ar y bas dwbl, Jack Egglestone ar ddrymiau, Dylan Fowler ar mandocello a Georgia Ruth ar delyn a llais. Mae’r albwm newydd hefyd yn cynnwys trefniannau ysblennydd Seb Goldfinch, wedi eu perfformio heb gam unwaith eto gan y Mavron Quartet.

Ym mis Mai 2016, dechreuodd Gareth astudio am PhD gyda Phrifysgol De Cymru a’r Coleg Cymraeg. Mi fydd y PhD yn edrych ar gerddoriaeth Bryniau Khasia yng Ngogledd Ddwyrain India ac yr hanes mae’r ardal yn rhannu gyda Chymru o ganlyniad i ddyfodiad y cenhadon o’r 1840au ymlaen.