Albwm cyntaf The Gentle Good sy’n cynnwys saith trac gwreiddiol a tri threfniant o alawon traddodiadol Cymreig (Titrwm tatrwm, Gwêl yr adeilad a Hiraeth am Feirion). Roedd yr albwm yn gyfrifol am gymariaethau gyda sêr y gitâr acwstig megis Bert Jansch, John Martyn, Nick Drake a Martin Carthy yn y wasg.

“The contours of his lonely voice on such as Baled y Confict bring to mind Nick Drake and Martin Carthy, yet it remains resolutely his own.” – David Buckley, Mojo