Ym mis Hydref 2011 teithiodd Gareth Bonello i ddinas Chengdu yn Tsieina er mwyn dechrau cyfnod preswyl artistig gyda Theatr Celfyddydau Perfformio Gysylltiedig Chengdu. Roedd y daith yn rhan o’r brosiect ‘Musicians in Residence – China’, ariannwyd gan y Cyngor Prydeinig a PRSF. Defnyddiodd Gareth y profiad i archwilio llenyddiaeth a cherddoriaeth Tsieina ac i gydweithio â cherddorion traddodiadol lleol.

Ar ôl dychwelyd i’r DU parhaodd Gareth i weithio ar y prosiect, gan gydweithio gyda’r cyfansoddwr Seb Goldfinch, Pedwarawd Llinynnol Mavron ac aelodau o Ensemble Tsieineaidd y DU i recordio albym o ganeuon gwreiddiol, sef Y Bardd Anfarwol. Mae’r albym yn adrodd hanes Li Bai; bardd enwog o Tsieina o’r deyrnach Tang.

Mae’r albym yn derchrau gyda’r bardd ifanc yn gadael ei gartref i chwilio am hen ŵr doeth yn y mynyddoedd. Mae’n olrhain hanes ei ddyddiau o deithio ar hyd afonydd enwog Tsieina yn chwilio am noddwr ymysg cyrtiau cyfoethog y wlad ac yn ymdrin â’r golled y mae’n ei theimlo wrth orfod gadael ei wraig ac ei blant y tu ôl.

Rydym yn yfed gyda’r bardd dan gawod o flodau eirin gwlanog ac yn rhannu yn ei syndod ar brydferthwch y lleuad; thema sy’n ymddangos yn aml yn ei farddoniaeth. Dilynwn yn olion ei draed wrth iddo grwydro trwy’r mynyddoedd a chlywn gri’r epa gwyn yn atseinio dros y dŵr gyda’r wawr. Gwelwn hefyd ogoniant gwyn y rheadr ym Mynydd Lou wrth iddi ddisgyn tair mil o droedfeddi i’r dyffryn niwlog islaw.

Dilynwn ei yrfa drachinebus fel gynghorydd rhyfela, llwybr a arweiniodd at alltudiaeth a thaith i gyrion Tsieina hynafol. Wrth i dreigl amser blethu edau gwyn yn ei ben rydym yn rhannu yn ei syndod wrth heneiddio ac yn dysgu sut y bu iddo dderbyn henaint yn y pen draw. Yn olaf rydym yn dyst i’w funudau olaf a’i farwolaeth anhygoel wrth iddo foddi mewn ymgais i gofleidio adlewyrchiad y lleuad yn y dŵr (yn ôl yr hanes).

Gobeithiaf y gall yr albym hwn gynnig cipolwg ar brydferthwch arallfydol barddoniaeth Li Bai. Os ydych esioes yn gyfarwydd â barddoniaeth Li Bai gobeithiaf y bydd yr albym hwn yn eich annog i ddarllen ei gerddi eto mewn golau newydd. Os yw’r bardd yn newydd i chi gobeithiaf y bydd yr albym yn eich annog i chwilio am ei waith, fel y gwnaeth y bardd ei hun chwilio am hen ŵr doeth yng nghanol Mynyddoedd y Taitien ers talwm.